Beschermheer Cas de Quay

Verdriet, verslagenheid en ongeloof. Dat waren de gevoelens van de leden van het St. Anthoniusgilde toen we, volkomen onverwacht, hoorden dat op maandag 23 juli 2012 onze beschermheer, mr. drs. Cas de Quay was overleden. Wij zijn geschokt door dit grote verlies, in de eerste plaats voor zijn familie, maar ook voor ons, het gilde waarvan hij sinds 1986 beschermheer was.
Cas de Quay is geboren op 17 september 1934. Een gedenkwaardige datum, omdat op zijn 10e verjaardag de geallieerde operatie "Market Garden" begon, die de bevrijding van zuidelijk Nederland inluidde. Die dag heeft veel indruk op hem gemaakt, vooral omdat hij samen met zijn vader - waarvan hij dacht dat die in Duitsland in krijgsgevangenschap zat maar onverwacht was thuisgekomen - naar buiten ging om te kijken naar de vliegtuigen die overkwamen en de talloze parachutes die ze in de lucht zagen. Meer hierover kunt u lezen op lees meer.
Het gilde heeft in Cas de Quay een voortreffelijk beschermheer gehad!
 
Van de Heilige Eucharistieviering en de aansluitende ter aarde bestelling zijn foto's gemaakt. Mocht u daarin geinteresseerd zijn dan kunt u deze hier bekijken.