Gemeentekoningschieten Beers 3 mei 2015

Op 3 mei 2015 vond het Gemeentekoningschieten plaats, dat dit jaar door ons eigen St. Anthoniusgilde werd georganiseerd. Om 13.00 uur vertrok de stoet gilden, vooraf gegaan door de tamboers van het St. Anthoniusgilde Beers, vanaf clubhuis "'t Wapen van Beers", richting het clubgebouw Crotos.

                                                               

   Aansluitend volgden de gilden van de gemeente Cuijk:                

                             

         St. Anthoniusgilde, Beers                       Sint Antonius- en                           Sint Agathagilde,

                                                                 Sint Martinusgilde, Cuijk                           St. Agatha

                             

          Sint Nicolaasgilde, Haps             Sint Antonius- en Mariagilde,                Sint Sebastianusgilde,

                                                                             Linden                                               Vianen

Nadat wethouder Jilesen middels loting de bomen had toegekend aan ieder gilde en de bomen had bevrijd, kon rond half twee de strijd om de titel van Gemeentekoning 2015 beginnen. Het Sint Nicolaasgilde uit Haps haalde met 90 schoten als eerste de vogel naar beneden. Vervolgens was het Bert van Raaij van het Sint Antonius- en Sint Martinusgilde uit Cuijk die, door het lossen van het 81e schot, de vogel voor zijn gilde naar beneden haalde. En door dit schot mag hij zich, zo bleek later, Gemeentekoning 2015 noemen.

                                                                     

                                                                   Gemeentekoning Bert van Raaij

De titel voor de Publiekskoning ging naar ons jeugdlid, Danny Hendriks. Hij haalde met het 110e schot de vogel naar beneden en kreeg daarmee de eer om later op de dag de beker voor de Publiekskoning in ontvangst te mogen nemen.

                                                         

                                                                 Publiekskoning Danny Hendriks

Hij mag zich geen gemeentekoning noemen, maar het was Bert Claassen van ons St. Anthoniusgilde die met het 104e schot de vogel van onze boom naar beneden haalde. Hoewel, nadat hij het schot gelost had, bleef de vogel hangen op de ijzeren spil. Maar toen hij zich omdraaide in de veronderstelling dat zijn schot de vogel alleen maar had gedraaid, deed de wind de rest en daalde de vogel gewillig neer... 

                                                                 

                  Gemeentekoning Bert van Raaij, Publiekskoning Danny Hendriks en "bijna-koning" Bert Claassen

Helaas gooiden de weergoden een beetje roet in het eten want rond de klok van drieëen begon het te regenen. De gildebroeders- en zusters die klaar waren met schieten kwamen naar binnen voor een warm broodje en uiteindelijk besloot zelfs het laatste gilde, het Sint Agathagilde uit St. Agatha, om het schieten te staken en de warmte van het clubgebouw op te zoeken.

Daarna volgde de prijsuitreiking door wethouder Maarten Jilesen, in aanwezigheid van onze beschermheer Baron Frans van Hövell tot Westerflier. Als eerste mocht onze eigen Publiekskoning Danny Hendriks zijn verworven trofee in ontvangst nemen. Vervolgens reikte de wethouder het schildje uit aan de Gemeentekoning 2014. Tenslotte bracht hij zijn felicitaties over en reikte hij de beker uit aan Gemeentekoning Bert van Raaij van het Sint Antonius- en Sint Martinusgilde uit Cuijk.

                                                                 

                                         De gildebroeders die voor hun gilde de vogel van de boom schoten.

Al met al een goed geslaagde en georganiseerde dag waar we mooi op terug kunnen zien. En hierbij is een woord van dank aan het kantinepersoneel zeker op zijn plaats!

                                                         

Voor nog meer foto's van deze dag, verwijzen wij u naar de fotogalerij.