Gemeentekoningschieten Sint Agatha 2016

Op 1 mei 2016 vond het Gemeentekoningschieten plaats, dat dit jaar door Sint Agathagilde uit St. Agatha werd georganiseerd.

                                                           

De weergoden waren ons gelukkig goed gezind, want onder een stralend zonnetje konden de zes gilden van de gemeente Cuijk de wedstrijd aangaan om de felbegeerde titel van "Gemeentekoning 2016" binnen te halen.

Om 13.00 uur vertrok de stoet gilden naar het gildeterrein. De stoet werd, op verzoek van het gastgilde Sint Agathagilde, vooraf gegaan door onze eigen tamboers en onze overige gildebroeders en -zusters.

                                                          

Nadat wethouder Poel middels loting de bomen had toegekend aan ieder gilde en de bomen had bevrijd, kon twee uur de strijd om de titel van Gemeentekoning 2016 beginnen. Het was een spannende strijd aangezien alle gilden dicht bij elkaar zaten voor wat betreft het aantal schoten. Uiteindelijk was het het jeugdlid Hyke Hermans van het St. Antonius- en Mariagilde uit Linden die, op zijn eerste dag als gildebroeder, met 76 schoten de titel van Gemeentekoning 2016 in de wacht wist te slepen. Geconcludeerd mag dan ook worden dat het gezegde "De jeugd heeft de toekomst..." op meer dan waarheid berust.                       

                                                                   

Ook bij het publiek was het een spannende strijd, want niemand minder dan ons eigen jeugdlid Danny Hendriks probeerde zijn vorig jaar verworven titel van Gemeentekoning 2015 te behouden. En warempel, bij het 103e schot lukte het hem wéér de Publieksprijs voor het Gemeentekoningschieten 2016 in de wacht te slepen. Wederom bleek hiermee dat de jeugd de toekomst heeft. Onze gildebroeders en -zusters krijgen aan jou een geduchte tegenstander. Danny, nogmaals van harte gefeliciteerd!

                                                           

En al had ons eigen gilde méér schoten nodig, het was Tonny Claassen die met zijn laatste schot de vogel van onze boom naar beneden haalde en zich daardoor een heel klein beetje "koning" mocht voelen. Een herkansing krijgt hij op 19 juni 2016, wellicht valt dan aan hém de eer te beurt zich Koning 2016 van het St. Anthoniusgilde te mogen gaan noemen.

                                                                                                                                                                  

Daarna volgde de prijsuitreiking door wethouder Rob Poel. Allereerst reikte hij het schildje uit aan de Gemeentekoning 2015, Bert van Raaij. Vervolgens mocht, net als vorig jaar, onze eigen Publiekskoning Danny Hendriks zijn verworven trofee in ontvangst nemen. Tenslotte bracht hij zijn felicitaties over en reikte hij de beker uit aan Gemeentekoning 2016 Hyke Hermans van het St. Antonius- en Mariagilde uit Linden.

                          

Al met al een goed geslaagde en georganiseerde dag waar we mooi op terug kunnen zien.

Voor meer foto's verwijzen wij u naar de fotogalerij.