Koninklijke erepenning voor St. Anthoniusgilde

Van onze verslaggever
 
Het was een trotse burgemeester Schoots die in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin in Brabant de volledig verraste Staande Deken Peter van den Berg de koninklijke erepenning opspeldde, ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van het Beerse gilde. "600 jaar cultuur vertegenwoordt het St. Anthoniusgilde", sprak de burgemeester, die met zichtbaar plezier de koninklijke erkenning uitreikte.
 
NIETS TEVEEL BELOOFD
Want het werd, zoals tevoren aangekondigd, een indrukwekkend feest, de Zes Eeuwen van het St. Anthoniusgilde. Het begon zaterdag de 23e met een geslaagde en drukbezochte reünie van (oud-)Beersenaren. Zondag volgde met de Vrije Gildedag. De ochtend was ingeruimd voor de plechtige gildemis en de Brabantse koffietafel voor genodigden. Vervolgens bood het bestuur van onze gemeente de traditionele erewijn aan en maakte iedereen zich op voor het grote feest.
 
DE OPTOCHT
Dat feest begon met de optocht die een lengte had van zo'n twee kilometer. Een schitterende stoet van gilden, die indruk maakten door de prachtige uniformen van de gildebroeders en de schildknapen. Maar meer nog waren het de dames in hun elegante gewaden die de show stalen. Niet alleen de hofdames, maar zeker ook de marketentsters, en de sjiek geklede koninginnen en keizerinnen. De stoer werd verrijkt met herkenbare figuren uit het gildeverleden, zoals de monnik, de hofnar en de kluizenaar. Ook de attributen die werden meegedragen, de heiligenbeelden en de antieke wapens kregen veel bekijks van het massaal aanwezige publiek.
 
DE OPMARS
Opmars en défilé waren, zoals gebruikelijk, de grote publiekstrekkers. Het feestterrein was dan ook volgestroomd met belangstellenden die zich dit fantastiche schouwspel niet wilden laten ontgaan. Een voor een trokken de gilden in een bonte stoet aan het erepodium voorbij, waar de autoriteiten en genodigden het saluut van de commandanten beantwoordden en met applaus uitdrukking gaven aan hun waardering voor de pracht en praal die voorbij trok.
Daarna volgde het overvendelen van de geestelijke en wereldlijke overheid. In de gildetraditie betekent dit het hernieuwen van de eed van trouw. En nadat harmonie "Irene" het Wilhelmus had gespeeld konden de wedstrijden beginnen.
 
Koning- en keizerschieten, vendelen, klaroenblazen en trommen. In alle traditionele gildevaardigheden werd gestreden om de zilveren schilden die door de sponsoren ter beschikking waren gesteld.
 
In de feesttent werden de bezoekers inmiddels door "de Sluisbloazers" uit Nederasselt muzikaal getracteerd en dat bracht de stemming er zo goed in dat warempel de beentjes van de vloer gingen. De prijsuitreiking nam anderhalf uur in beslag. Er werden meer dan honderd prijzenschilden weggegeven. De ereprijs ging naar het St. Anthonius en St. Nicolaas Gilde uit Groeningen. Het keizerskruis werd gewonnen door het St. Anthoniusgilde uit Blitterswijck. Het Koninklijk Willibrordusgilde uit Geijsteren werd eigenaar van het koningskruis.
 
WAAR EEN KLEIN DORP GROOT IN KAN ZIJN
Terugkijkend op deze zeer geslaagde Vrije Gildedag is een woord van waardering voor wat er gepresteerd is door het Beerse gilde en al de vrijwilligers, ook van buiten het gilde, zeker op zijn plaats. Het aan hun t-shirts herkenbare "groene legioen" heeft er voor gezorgd dat de dag vlekkeloos is verlopen. "Een organisatie als een geoliede machine", merkte een van de genodigden bewonderend op. "Waar een klein dorp groot in kan zijn".
Een uniek feest is voorbij. En daar moeten we ook lang op teren. Want het 700-jarig bestaan van het St. Anthoniusgilde is nog een eeuw van ons verwijderd. Alhoewel; in Beers weet je het maar nooit. Het 500-jarig bestaan werd gevierd in 1949!