Staande Deken, Marco Vos

 
Mijn naam is Marco Vos en sinds maart 2018 heb ik de rol van voorzitter overgenomen van Rien van Haren.
 
Sinds mijn jeugd ben ik al bij het gilde van Beers betrokken. Mijn vader, Toon Vos, was in die tijd voorzitter en ik werd regelmatig gevraagd om het schild van het gilde te dragen tijdens gildedagen of in Beers met het Koningschieten. Later ben ik ook diverse malen mee geweest met het gilde als slagwerker. In het begin op de "kleine trom” omdat de gildetrom nog te zwaar was, later dus met de gildetrom. Op 16 jarige leeftijd ben ik met het geweer gaan schieten met enkele leeftijdsgenoten. We namen o.a. deel aan diverse schietwedstrijden op gildedagen, met vaak mooie successen. Een paar jaar na de oprichting van de drumband ben ik begonnen als instructeur voor een groep enthousiaste gildebroeders en -zusters.

Heel typerend voor het gilde vind ik de hechte groep van mensen die samen de vereniging dragen en voor wie broederschap heel hoog in het vaandel staat. Dat is voor mij persoonlijk ook de drijfveer om lid te zijn van het gilde. Het woordje "broederschap” doet vermoeden dat het alleen heren betreft, maar binnen ons gilde is dit "broederschap” ook van toepassing op de dames van het gilde met wie we hier één team vormen. Ik ervaar het dan ook als een voorrecht om nu de rol van voorzitter te mogen vervullen met dit gilde en team.

Het Sint Anthonius Gilde van Beers is in 1403 opgericht en door de eeuwen heen is er natuurlijk veel veranderd. We beschikken nu over een mooie accommodatie die veel mogelijkheden biedt. Veel mensen denken dat het Gilde een "oude en stoffige” vereniging is waar niets te doen is. Het tegendeel is  waar! Het huidige gilde heeft diverse activiteiten op het programma, zoals bijvoorbeeld diverse competities voor elke leeftijdsklasse op het gebied van kruisboogschieten in en rond onze accommodatie op het gildeterrein.

Het gilde kampt, net zoals vele verenigingen, met het probleem dat er onvoldoende aanwas is van nieuwe leden, waardoor de gemiddelde leeftijd van onze leden elk jaar oploopt!

De komende jaren zullen dan ook in het teken staan van ledenwerving. Dit willen we bewerkstelligen door gezamenlijk nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Met onze mooie accommodatie en de verbondenheid van alle gildebroeders en -zusters in onze vereniging heb ik dan ook het volste vertrouwen dat dit ons samen gaat lukken en dat we het Sint Anthoniusgilde weer op de kaart zetten.

Via deze website kunnen we iedereen op de hoogte houden en ons gilde promoten.

 Ik wens U veel kijk- en leesplezier en hoop U ook ‘in het echt’ te mogen ontmoeten bij een van onze gilde activiteiten. U vindt de aankondigingen daarvan op deze site.

Met vriendelijke groeten,

Staande Deken,

Marco Vos