Winterteeravond 2017

Op vrijdag 17 maart 2017 werd de jaarlijkse winterteeravond gehouden.
De teeravond begon, zoals gebruikelijk, met de jaarvergadering. Na jaren haar functie als deken-schrijver voortreffelijk te hebben uitgeoefend, was Marian Danen aftredend en niet meer herkiesbaar. In haar plaats werd door de leden ingestemd met de benoeming van Diane Hendriks. Tijdens de jaarvergadering werd zij geinstalleerd als deken-schrijver. Bij gelegenheid van het Koningschieten op 25 juni 2017 zal op gepaste wijze afscheid van Marian worden genomen.


                                       

Ook werden de uitslagen van het kruisboogschieten wip 2016 bekend gemaakt. Ons jeugdlid Nick Hendriks scoorde daarbij hoog. Zowel bij het personeel-, het schouderschot-, als het koningsschotschieten viel hij in de prijzen.

Personeel: 1e plaats Rien Claassen
                 gedeelde 2e plaats Nick Hendriks en Harry Nabuurs
           
Schouderschot: 1e plaats Nick Hendriks
                          gedeelde 2e plaats: Rien Claassen en Harry Nabuurs

Koningsschot: 1e plaats Nick Hendriks
                      2e plaats Rien Claassen
                      3e plaats Harry Nabuurs

Staande-deken Rien van Haren overhandigde de daarbij horende prijzen en de beker.
 
                           

Na afloop van de jaarvergadering werd de avond voortgezet met een gezellig samenzijn van de aanwezige leden.
 
                       
                             
                                                

Voor de overige foto's van de teeravond verwijzen wij u naar de fotogalerij.