Maria ten Hemelopneming

Maria ten Hemelopneming, zondag 18 augustus 2019
 
Jaarlijks wordt rond 15 augustus een gebedsdienst gehouden ter ere van Maria ten Hemelopneming bij het Mariakapelletje. Het Mariakapelletje werd in 1942 door studenten gebouwd en is gelegen aan de Hiersenhof, het landgoed waar onze voormalige beschermheer drs. Cas de Quay woonachtig was. Zijn familie woont daar heden ten dage nog steeds. 
 
                                             
 
De Eucharistieviering werd geleid door vicaris Theo Lamers van de Heilige Martinusparochie. Net als andere jaren werd de viering begeleid door het gemengd koor en gaf ook het gilde uiteraard acte de présence.
          
                                             
 
De heer Cas jr, zoon van onze voormalige beschermheer drs. Cas de Quay, opende de viering. Hij heette de aanwezigen, die ondanks de regen in grote getale waren opgekomen, namens de familie De Quay van harte welkom.
 
                                                                                                              
                                             
 
De overvendeling van de vicaris, het Koningspaar Tonny en Conny Claassen, en beschermheer Frans van Hovell tot Westerflier
 
                                             

Omdat het Mariakapelletje in 2017, 75 jaar bestond, besteedde de Gelderlander er in haar editie van 10 augustus 2017 uitgebreid aandacht aan. Het blijft interessant om te lezen hoe de bouw van het kapelletje tot stand is gekomen.

"In de jaren 30 van de vorige eeuw gingen katholieke studenten, als zij in de zomervakantie weer even thuis waren in Brabant, aan de slag met het bouwen van Mariakapellen. Een ervan staat in Beers, de Maria Onze Lieve Vrouw van de Vredekapel, en die bestaat dit jaar 75 jaar.

De kapel die in Beers staat, werd gebouwd voor hoogleraar en politicus Jan de Quay. Cas de Quay is zijn kleinzoon. ,,Mijn grootmoeder was destijds op Landgoed De Hiersenhof. Opa Jan de Quay werd in mei 1942 opgepakt door de Duitse bezetters. Hij was een van de 1.300 vooraanstaande Nederlanders die de nazi's als gijzelaars vasthielden.''

Het Brabantse Studentengilde kwam in de zomer van 1942 naar Beers. De Quay: ,,De studenten kenden opa omdat hij hoogleraar was in Tilburg. Zijn vrouw en kinderen verbleven bij hun tantes op De Hiersenhof. De studenten wilden opa en de familie steunen. De bouw van kapellen in het Brabantse land had natuurlijk te maken met de bewustwording van de katholiek. De studenten kwamen ook bij elkaar om vakantie te vieren en te discussiëren.''

De Mariakapel werd gebouwd op het terrein van het landgoed en zou op Maria Hemelvaart (15 augustus) worden ingewijd. ,,Kort daarvoor pleegde het verzet in Rotterdam een aanslag. Die mislukte en het nieuws kwam dat de Duitsers 50 gijzelaars zouden fusilleren als vergelding, ook mijn opa.'' Op de dag van de inwijding kreeg de familie echter bericht dat niet 50 maar 5 gijzelaars in de vroege ochtend van die dag waren vermoord. De Quay: ,,Opa was gespaard gebleven.'' Het nieuws kreeg de familie te horen van professor Kaag. ,,Die was op zijn fiets vanuit Tilburg naar Beers gereden om het te vertellen. De overtuiging was dat opa op voorspraak van Maria had mogen overleven."
 
Na afloop van de viering werden de aanwezigen door de familie De Quay uitgenodigd voor een hapje en een drankje in de schitterende tuin van de Hiersenhof.

Voor meer foto's wordt u verwezen naar de fotogalerij.