St. Anthoniusgilde 500 jaar

St. Anthoniusgilde Beers, 500 jaar!

Men heeft altijd vermoed dat het St. Anthoniusgilde ontstaan is in 1449. Zeker wist men dat echter niet omdat schuttersgilden - in tegenstelling tot bijvoorbeeld ambachtsgilden - geen formele oprichtingsakte kennen. En daarom werd, bij gelegenheid van het 500-jarig bestaan der St. Anthoniusgilde op 30 april, 1, 2 en 3 mei 1949, een groot gildefeest georganiseerd.

                                                             

Hiervoor werd een programmaboekje ontworpen. We hebben dit programmaboekje gescand en hopelijk bent u het met ons eens dat het gelukt is om deze nostalgische uitvoering onderstaand weer te geven. Geniet van de mooie woorden van de, helaas overleden, burgemeester A. van Raaij, kapitein H.J. Smits, reserve-majoor R. Smeets en de voorzitter van het uitvoerend comite, W. Ghijssen. Geniet van de advertenties waarbij u zich meerdere malen zult doen verwonderen met de woorden: "Inderdaad, dat was nog eens een mooie winkel", en "Oh ja, die heb ik ook nog gekend, wat was dat toch een....", "Tjee, nou je het zegt", "Oh, kijk hier nou!".
We zouden het ook erg op prijs stellen als we een respons van u op het programmaboekje mochten ontvangen. Op pagina 11 staat namelijk een groepsfoto van het St. Anthoniusgilde ten tijde van het 500-jarig bestaan. Kunt u ons aan de namen helpen van degenen die op de foto staan? Reageren kan middels het plaatsen van een reactie op de contact-pagina.

Ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan werd er ook een gildelied gemaakt, gecomponeerd door Willem van Riet, koster, organist en dirigent te Cuijk. De tekst van het lied was bedacht door Meester Ghijssen. Het lied staat ook in een liederenbundel die Meester Ghijssen ooit maakte. Het gildelied is ingezonden door Mariette Doedel-van Riet en luidde als volgt:
  
De Gilde viert, wij vieren mee
't Vijfhonderdjarig feest
Vergeten alle zorgen nu
Nooit is 't zo'n feest geweest
'n Feest is in Beers voor allen
Feest is 't voor groot en klein,
Wie ons Beers kent, weet
't zal er weer vrolijk zijn.

refrein:
Beers is in feestgewaad
De gilde in vol ornaat
Vijf eeuwen is 't dat zij bestaat.
Want om dit jubilé
Viert Beers vier dagen mee
'n Prettig feest kan heus geen kwaad.
 
Ons Beers dat is een dorpje klein
Een stipje op de kaart
Dat puntje kan maar kleintjes zijn
Haast niet de moeite waard
Toch mag dit dorp er wezen
't Vee is er o zo puik
Want haar roem schuilt in de naam
"Het land van Cuyk".
 
Refrein..
Beers is in feestgewaad
De gilde in vol ornaat
Vijf eeuwen is 't dat zij bestaat.
Want om dit jubilé
Viert Beers vier dagen mee
'n Prettig feest kan heus geen kwaad.
 
Veel gilden komen op deez' dag
Naar 't Beerse Landjuweel.
Niet iedereen wist waar ’t lag
Maar na deez' dag toch veel.
Want 't zal er heel druk wezen
Beers is dan veel te klein
Wie in Beers was weet
dat dorpje mag er zijn !!

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier in dit 66 jaar oude Programmaboekje.pdf