Dodenherdenking 2023

Op donderdag 4 mei jongstleden mocht het St. Anthoniusgilde de Dodenherdenking in Cuijk begeleiden.
Dit was voor de gildeleden een hele eer. Iedereen besefte zich eens te meer dat men zich erg gelukkig mag prijzen. 
Natuurlijk, ook wij kennen meerdere vormen van geweld in ons kleine Nederland, maar er heerst gelukkig geen oorlog.
 
Dat geldt niet voor alle landen, elders in de wereld wordt een harde oorlog gevoerd. En waarom, waarvoor?
Een duidelijk antwoord zal niemand daar ooit op krijgen.
 
                                                           Afbeelding invoegen
 
De Dodenherdenking begon met een dienst in de Sint Martinuskerk in Cuijk in aanloop naar de stille tocht. Na afloop van de kerkdienst liepen de aanwezigen, voorgegaan door het St. Anthoniusgilde, naar het Monument "Cuijkse Joden". De aanwezigen vervolgden de stille tocht naar de "Barmhartige Samaritaan" op het Stationsplein, waar de herdenkingsceremonie plaatsvond.
 
Kinderen van basisschool De Harlekijn droegen gedichten voor en wethouder David Solez hield een toespraak over hoe de Millse inwoner Willy Sweens op 6-jarige leeftijd de oorlog meemaakte. Erg indrukwekkend was de toespraak van de heer Max Masselaman. Hij memoreerde zijn eigen levensverhaal, geboren in Kamp Westerbork vlak na de oorlog, terwijl nog niet zolang daarvoor mensen vanuit diezelfde gebouwen op transport werden gezet, niet wetende waarnaar toe en wat hen te wachten stond...
 
Daarna klonk het taptoe signaal, waarna alle aanwezigen om klokslag 20.00 uur 2 minuten stilte in acht namen, gevolgd door de kransleggingen. Een erg indrukwekkend eerbetoon aan iets wat nooit had mogen gebeuren en dat nooit vergeten mag worden.
 
Enkele foto's van de Dodenherdenking vindt je hier