Beschermheer Baron Frans R.J. van Hovell

Beschermheer Baron Frans R.J. van Hövell tot Westerflier

Het St.Anthoniusgilde is de koning te rijk met de nieuwe beschermheer.

Op 22 juni 2014, de dag van het koningschieten, is Baron Frans R.J. van Hövell tot Westerflier geïnstalleerd als beschermheer van het St. Anthoniusgilde. Hij is de opvolger van mr. drs. Cas de Quaij die deze functie vervulde van 1986 tot aan zijn overlijden in 2012.


                                                      

Beschermheer Frans van Hövell tot Westerflier is geen onbekende van het gilde. Hij is al een aantal jaren secretaris van de Stichting ‘6 eeuwen St.Anthoniusgilde’ en weet via die weg van de [gilde]hoed en de rand. Hij is ook een trouw deelnemer aan de jeu de boules wedstrijden die het gilde jaarlijks organiseert en bovendien is hij goed bekend met Beers, omdat hij woont op het landgoed de Ossenbroek, dat al sedert de 19e eeuw in het bezit van de familie is.


De plechtige gildemis in de goedgevulde St. Lambertuskerk werd opgedragen door gildeheer pastoor Lamers. De leden van het gemengde kwaliteitskoor ‘Together’ gaven meteen met een door José Claassen geschreven gildelied hun visitekaartje af. Het hoge niveau van hun muzikale begeleiding bleef gedurende de hele mis gehandhaafd en was een plezier om naar te luisteren. Nancy van Lanen las luid en duidelijk de eerste lezing voor en Nelly Claassen volgde later met een mooie en persoonlijke voorbede. Tijdens de dienst zegende pastoor Lamers de tekenen van waardigheid van de nieuwe beschermheer en ook het prachtige zilveren Keijzersschild, een geschenk van de familie La Ham-Keijzers ter nagedachtenis aan hun [schoon]vader: de in 1984 overleden oud hoofdman Wim Keijzers.

                                                                         


                               

Aan het einde van de mis vond de installatieplechtigheid plaats. Het waren staande deken Rien van Haren en gildekoning Jan van Lanen die de installatieprocedure uitvoerden. De koning tooide de heer Van Hövell tot Westerflier met de tekenen van zijn nieuwe functie: de sjerp, de zilveren ambtsketen en de gildehoed. Dat gebeurde nadat deze, in antwoord op de vragen van de staande deken, de belofte van trouw had afgelegd en had verklaard dat hij de functie van beschermheer, zoals hij zei, met genoegen aanvaardde. Het gilde is blij met de nieuwe beschermheer: een innemende en warme persoonlijkheid die dicht bij de mensen staat.  Na de dienst werden de beschermheer en zijn echtgenote, gildeheer pastoor Lamers en het koningspaar Jan en Nancy van Lanen op het kerkplein overvendeld.

                             


                                                          

Op het gilde terrein vond vervolgens de receptie plaats en daarna, in ‘Crotos’, de lunch voor genodigden en gildeleden, zoals altijd in perfecte harmonie voorbereid en uitgevoerd door de dames Lies Claassen en Diny van den Berg, onder de bezielende leiding van Gerard Claassen.

Na afloop van de installatie kon het koningschieten beginnen lees meer.

Voor meer foto's verwijzen wij u naar de fotogalerij.