2014, Noud Thelosen

Koningschieten, 22 juni 2014


Op 22 juni 2014, de dag van het koningsschieten, is Frans R.J. baron van Hövell tot Westerflier geïnstalleerd als beschermheer van het St.Anthoniusgilde. Hij is de opvolger van mr.drs.Cas de Quaij die deze functie vervulde vanaf 1986 tot aan zijn overlijden in 2012. Meer over zijn installatie leest u hier.


Het koningschieten, een zeer belangrijk onderdeel van die dag tenslotte, vond plaats op twee bomen; een voor de gildekoning en een voor de publiekskoning. De gildevogel sneuvelde als eerste. Noud Thelosen was met het 163e schot de gelukkige. Op de dag af 17 jaar na zijn eerste koningstitel en twee jaar na zijn vorige in 2012. Het keizerschap is nu binnen handbereik.

                                                                    


                                                                                                                                                                                                                                                               

                         De nieuwe koning is zichtbaar blij met zijn zojuist verworven titel,

                                                Koning St. Anthoniusgilde Beers 2014.


Het verslag van deze dag leest u hier.

Voor meer foto's van het koningschieten verwijzen wij u naar de fotogalerij, Koningschieten 2014.

De publieksvogel was taaier. 267 Schoten waren er nodig om die uit de boom te krijgen. En dat gebeurde door Ruben Vermeulen. Zijn partner Sylvana is de kleindochter van oud-hoofdman Wim Keijzers aan wie het schild, dat haar partner had gewonnen, is opgedragen.


                                                          

Voor meer foto's van de publiekskoning verwijzen wij u naar de fotogalerij, Publiekskoning 2014.


Tekst en foto’s: R.P.