Koninklijke Onderscheiding voor Rien van Haren, 26 april 2016

Koninklijke Onderscheiding voor Staande Deken Rien van Haren

                                                                        

                Staande Deken Rien van Haren, lid in de orde van Oranje Nassau


"Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…"

Zo begon op dinsdag 26 april 2016 ook voor de staande deken van het Sint Anthoniusgilde de bijeenkomst van te onderscheiden inwoners van de gemeente Cuijk in de schouwburg. Hij was naar de schouwburg gelokt ‘met list en bedrog’, zoals burgemeester Hillenaar dat uitdrukte, in de overtuiging dat er iets gaande was omtrent de beschermheer van het gilde, baron Frans van Hövell tot Westerflier. Maar al enige tijd daarvoor ging er een lichtje bij hem branden waardoor hij het vermoeden kreeg dat het wel eens om hem kon gaan. "Ik speel het spel volledig mee", zo had hij zijn vrouw Kitty toevertrouwd en zo gebeurde het ook.


                                           


Rien krijgt deze onderscheiding vanwege alle sociale activiteiten waar mee hij ook nu nog op 74 jarige leeftijd zijn dagen vult.

                                           
                                                         
                                     De Koninklijke Onderscheiding 

                     toegekend bij Koninklijk Besluit van 11 november 2015

Het meest in het oog springend is natuurlijk zijn functie van Staande Deken van ons gilde. Maar ook worden zijn adviseurs- en (bestuurs)activiteiten bij hengelsportvereniging ‘De Maaskant”, waarvan hij lid is sinds 1972, genoemd.

Daarnaast is het uitzetten en onderhouden van het Netwerk Knooppuntenwandelroute in het Land van Cuijk een van de zaken die hij heeft opgepakt en waar hij zich mee bezighoudt voor wat betreft het onderhoud.

En dan het wandelen, zijn grote passie, gegeven het feit dat hij dit jaar voor de 19e keer de 4-daagse van Nijmegen loopt. Logisch dat hij een van de mensen is die de aloude pelgrimsroute naar Kevelaer nieuw leven heeft ingeblazen. En ook dat is iets dat niet uit de lucht komt vallen; immers in 2012  heeft hij, grotendeels alleen, de pelgrimstocht volbracht vanuit Beers naar Santiago de Compostella.

Opvallend ook in deze opsomming van zijn verdiensten is dat Rien in zijn leven 80 keer bloed heeft gedoneerd. Iedere keer een halve liter, samen 40 liter dus. 


                                                        

                       Muzikaal eerbetoon door de drumband in ‘Crotos’
   
In de aanvraag voor de Koninklijke Onderscheiding worden zijn kwaliteiten nog eens genoemd en geroemd; hij wordt ondermeer gekend als "sociaal bewogen en respectvol naar de medemens. Iemand die zichzelf niet op de voorgrond plaatst, waardoor anderen soms niet weten wat hij achter de schermen doet". Het gilde kent hem vooral als een enthousiaste voorzitter, die op een doortastende manier leiding geeft. Iemand die het geheel goed overziet, maar ook oog heeft voor de details en de mensen. Iemand die ook naar de toekomst kijkt om er voor te zorgen dat het cultureel erfgoed dat het Gilde, dat nu zo’n 613 jaar oud en nog springlevend  is,  blijft voortbestaan. Kortom; een Staande Deken om trots op te zijn. 

Van harte gefeliciteerd, Rien.

Rob Pennings