Gemeentekoningschieten 2022

Twee jaar lang mochten er geen activiteiten plaatsvinden, dit vanwege Covid-19, ofwel de Coronaperiode. Maar eindelijk, zondag 1 mei 2022, kon dan toch de eerste activiteit binnen het gilde georganiseerd worden, het Gemeentekoningschieten.

En het was aan het St. Anthoniusgilde van Beers de eer om dit evenement, voor de laatste keer te mogen organiseren. Inderdaad, de laatste keer. Want om organisatorische redenen kon er, vanwege de fusie gemeente Land van Cuijk, op zo'n korte termijn nog geen Gemeentekoningschieten georganiseerd worden voor de gehele, nieuwe gemeente Land van Cuijk. En daarom werd besloten dat alle gildes in de nieuwe gemeente, het Gemeentekoningschieten voor de laatste keer op de eigen, oude manier zouden organiseren.

En dus togen het Sint Sebastianusgilde uit Vianen, het Sint Agathagilde uit St. Agatha, het Sint Antonius- en Mariagilde uit Linden en het Sint Nicolaasgilde uit Haps, vooraf gegaan door ons eigen St. Anthoniusgilde, op 1 mei naar het gildeterrein in Beers. Om 13.00 uur vertrok de stoet vanaf de kiosk aan het Burg. van den Braakplein, richting het gildehuis Crotos. 

Nadat burgemeester Hillenaar door loting de bomen had toegekend aan ieder gilde, werden de bomen bevrijd. Eerst door de  burgemeester zelf, vervolgens door onze beschermheer Frans van Hövell tot Westerflier en tenslotte door de voormalige Gemeentekoning uit Linden.

Om half twee kon de strijd om de titel van de (laatste) Gemeentekoning, gemeente Cuijk, 2022 beginnen. Het Sint Sebastianusgilde uit Vianen haalde met 47 schoten als eerste de vogel naar beneden. Het was Angelique van Uden die het verlossende schot loste. Het Sint Nicolaasgilde uit Haps schoot als 2e gilde de vogel naar beneden, zij losten 57 schoten. Vervolgens schoot het St. Anthoniusgilde uit Beers de vogel neer met 74 schoten en aansluitend volgde het Sint Antonius- en Mariagilde uit Linden met 78 schoten. Het Sint Agathagilde uit St. Agatha volgde als laatste. En met deze uitslagen mag Angelique van Uden uit Vianen zich Gemeentekoning 2022 noemen.

Ook het publiek mag op zo'n dag mee schieten. Het was Raymond Boerboom uit Gassel die bij het 103e schot de vogel naar beneden haalde. Hij mag zich de laatste Publiekskoning gemeente Cuijk 2022 noemen.

Het is altijd weer leuk om te ervaren hoe het voelt om met een geweer te schieten. Schiet je raak, of niet? Krijg je er gevoel voor? Voor degenen die interesse hebben, op zondag 19 juni aanstaande vindt op het Burg. van den Braakplein in Beers ons eigen Koningschieten plaats. En ook daar bestaat de mogelijkheid om mee te schieten. Interesse? Kom vrijblijvend kijken en doe mee.

Hierna volgde de prijsuitreiking door onze beschermheer, Baron Frans van Hövell tot Westerflier. Als eerste mocht de Publiekskoning zijn schildje in ontvangst nemen. Vervolgens reikte de beschermheer de verworven trofee uit aan de Gemeentekoningin 2022, Angelique van Uden.

Het Gemeentekoningschieten 2022 werd een super geslaagde, goed georganiseerde dag. De weergoden waren ons goed gezind, iedereen had er weer zin in, de hamburgers vonden gretig aftrek en het kantinepersoneel deed geweldig hun best om het iedereen naar de zin te maken. En daarbij is een woord van dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen, zeker op zijn plaats.