Gildelied zomerteerdag

Speciaal voor de jaarlijkse zomerteerdag heeft gildezuster Jose Claassen een gildelied gecomponeerd. De tekst van dit lied luidt als volgt.


"Op deze zomerteerdag klinkt weer de gildetrom,

het vaandel zwaait weer fierig en ieder is welkom.

In kleurige kostumen, getooid met witte veer,

als dank voor al het goede, brengen wij gilde-eer.

Brengen wij gilde-eer.


Een jaarlijkse traditie al vele eeuwen lang,

het schieten van de vogel, een ieder heeft belang.

De beste schutter koning, wie strijkt er met de eer,

het schot zal het bepalen, wie wordt het deze keer?

Wie wordt het deze keer?"