Oud-Beschermheer mr.drs.C.de Quay

 
                                                                    

                                                                             Mr. drs. Cas de Quay

Mr. drs. Cas de Quay, geboren op 17 september 1934, was sinds 1986 beschermheer van het St. Anthoniusgilde Beers. Hij volgde in die functie zijn vader op, de oud-minister president Jan de Quay, die beschermheer van ons gilde was sinds 1972.
 
De toenmalige staande deken Antoon Vos weet zich te herinneren dat het bestuur eerst de gebruikelijke rouwperiode van 1 jaar en 6 weken heeft afgewacht voordat men naar "de Hiersenhof" toog om dit aan Cas te vragen. "Toen we daar waren stelde Cas voor om zijn moeder te benoemen tot beschermvrouwe, maar die vond het beter dat haar zoon, die veel met het dorp op had, in de voetsporen van zijn vader zou treden. En zo is het gegaan”, aldus Toon.

Bij zijn besluit om het beschermheerschap te aanvaarden speelde bij Cas mee dat zijn vader thuis met zoveel enthousiasme sprak over het gilde met zijn eeuwenoude gebruiken. Een ander argument dat zwaar mee heeft gewogen was zijn bijzondere band met Beers, het dorp waar hij de laatste 2 jaren van de lagere school doorbracht en na het overlijden van zijn vader definitief is komen wonen.

Ons gilde heeft in Cas de Quaij een voortreffelijk beschermheer. Hij is jurist en psycholoog, kwaliteiten die in een grote vereniging als die van ons, goed van pas komen. Met zijn kennis, zijn ervaring, maar zeker ook met zijn natuurlijk gezag leidt hij, waar nodig, de zaken in goede banen. Zelf zegt hij daarover dat je zijn rol niet moet overdrijven: "Het bestuur heeft zijn zaakjes goed voor elkaar, mijn functie is voornamelijk adviserend”. 
Hij kent de leden bij naam en toenaam en de deur van de ‘Hiersenhof’ staat altijd voor ons open. Ook bij de jaarvergaderingen speelt hij een actieve rol en hij heeft regelmatig contact met het bestuur, waardoor hij precies weet wat er in onze vereniging omgaat. En met zijn ervaring als bankier en fondsenwerver levert hij een belangrijke bijdrage aan het ‘financiële welbevinden´van ons gilde. Bij de fondsenwerving spreekt hij onder meer zijn vele (politieke) vrienden aan, die hij vervolgens uitnodigt voor het jaarlijkse jeu de boules toernooi en voor het gildefeest dat wij hem aanboden voor zijn 75ste verjaardag. De winnaars van de toernooien worden door hem benoemd tot "buitenlid van het St.Anthoniusgilde” waardoor wij een aantal bekende namen aan ons ereleden bestand heeft kunnen toevoegen, zoals die van oud-burgemeester Schoots van Cuijk, oud-vicepremier Wiegel en oud- premier van Agt.
  
Voor Cas de Quaij is het beschermheerschap geen erebaantje. Hij is actief betrokken bij het reilen en zeilen van "zijn" gilde, vanwege de culturele waarde van de ‘oudste vereniging van Beers’, zoals hij dat vaak zegt. "Vriendschap en broederschap vormen het hart van ieder gilde, ook van het Beerse, dat al meer dan 6 eeuwen bestaat. Daarmee voel ik me speciaal verbonden, want mijn familie heeft al een paar eeuwen hechte banden met het land van Cuijk en – vanaf het begin van de 19e eeuw –in het bijzonder ook met Beers”.
 
Bij gelegenheid van zijn 75ste verjaardag werd hem een gildedag aangeboden. Voor een uitgebreid verslag en foto's hiervan verwijzen wij u naar de Gildedag 2009.
 
Helaas kwam onze beschermheer op 23 juli 2012 te overlijden en moesten wij afscheid van hem nemen. Het gilde heeft in Cas de Quay een voortreffelijk beschermheer gehad! lees meer.