Over ons

Het St.Antoniusgilde is ontstaan in 1403. Onder het kopje "Het ontstaan van het gilde" kunt U uitgebreid lezen hoe dat in zijn werk is gegaan.

Wij zijn niet alleen de oudste vereniging van Beers, maar ook het oudste gilde van de Kring van Schuttersgilden van het Land van Cuijk. Wij zetten door onze  kleurrijke aanwezigheid in middeleeuwse kostuums, extra luister bij aan de wereldlijke en kerkelijke feesten van het kerkdorp Beers, maar ook aan die van de gemeente Cuijk, waar ons dorp deel van uitmaakt. Wij behoren tot het cultureel erfgoed van ons dorp en onze streek. In 2003 kreeg het gilde, bij de viering het 600-jarig, bestaan, de Koninklijke erepenning . De uitreiking gebeurde door Burgemeester Schoots van Cuijk, in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin in Brabant de heer Houben. Staande deken Peter van den Berg mocht deze onderscheiding namens het gilde in ontvangst nemen.

Het heeft overigens enige tijd geduurd voordat men er definitief uit was hoe oud het gilde precies was, gezien de opmerking van onze verslaggever in een artikel over datzelfde  600- jarig bestaan. Hij schreef in de Beerse Dorpscourant het volgende:
"Een uniek feest is voorbij. En daar moeten we ook lang op teren. Want het 700-jarig bestaan van het St. Anthoniusgilde is nog een eeuw van ons verwijderd. Alhoewel: in Beers weet je het maar nooit. Het 500-jarig bestaan werd gevierd in 1949!”

Het St. Anthoniusgilde beschikt over een eigen schutterskwartier, ‘Crotos’,  dat door de leden is verbouwd en wordt onderhouden en voldoende ruimte biedt voor onze binnenactiviteiten. Het herbergt een ontmoetings-café ruimte  die het domein is van onze kantinebeheerders en hun ‘aanhang’. Zij zijn onze  gastvrouwen en gastheren die zorgen voor sfeer en gezelligheid in ons clubgebouw.  In de ruimte daarnaast vind je 7 automatische schietbanen voor het kruisboogschieten ‘vlak’.Dit zijn officiële wedstrijdbanen.

Op het buitenterrein staan 3 schutsbomen opgesteld voor het jaarlijkse koningschieten. Iets verderop op het schietterrein staan 5 [wedstrijd]schutsbomen opgesteld voor onze kruisboogschutters ‘op de wip’. Ook beschikken wij over een goed geoutilleerde jeu de boules baan.

Ons gilde , waarin mannen en vrouwen een gelijkwaardige positie innemen ten opzichte van elkaar, bestaat uit verschillende onderdelen:
Om te beginnen is er het tamboerkorps, ons visitekaartje, dat bestaat uit zeer gemotiveerde en muzikale mannen en vrouwen. Zij stelen de show met hun optredens.
Vervolgens onze sectie kruisboogschutters. We hebben kruisboogschutters ‘vlak’ die hun onderlinge  wedstrijden in de winter hebben en deelnemen  aan de regionale dorpencompetitie. "Vlak’ betekent dat er met een kruisboog horizontaal wordt geschoten op een schietschijf
Daarnaast hebben we de sectie kruisboogschutters  ‘op de wip’, een sport die in de zomer buiten wordt beoefend. Deze schutters nemen deel aan de landelijke competitie en behalen daar uitstekende resultaten. Wipschieten houdt in dat er verticaal wordt geschoten. Omhoog dus, waar bij het de bedoeling is een schijfje te raken op de top van de schutsboom op 12,5 meter hoogte
             
Het Koningschieten is het jaarlijkse hoogtepunt bij van ons gilde.  Eens per jaar wordt er geschoten om uit te maken wie de nieuwe koning of koningin gaat worden voor dat jaar. Het is een evenement van de eerste orde, waar ook ‘burgers’ welkom zijn. Zij kunnen meedingen naar de titel ’Publiekskoning[in]’.Bij de wedstrijden wordt gebruik gemaakt van een geweer met echte ammunitie, kaliber .22. Natuurlijk zijn er ook dan scherpe veiligheids- en milieu maatregelen getroffen. Er zijn kogelvangers opgesteld om te voorkomen dat de kogels het milieu vervuilen of bij de buren terechtkomen.   
              
Verder kunt U op onze website lezen over een aantal interessante onderwerpen, zoals  de [ontstaans]geschiedenis van ons gilde, het koningszilver, waarvan het oudste medaillon dateert uit 1720 en het oudste keizerschild uit 1759.Al deze schilden en de overige [zilveren] trofeeën zijn aan het gilde geschonken door onze leden. Bijzonder om te lezen is de manier waarop een aantal koningschilden na vele omzwervingen weer bij ons terug is gekomen.
 
Ook vindt U op deze site een overzicht van onze recente koningen, inclusief de  keizer.
            
In onze eregalerij is een plaats ingeruimd  voor ons erelid, mevrouw Rombachs-de Kievid. Onder het kopje ‘hoofdvaandel van het St.Antoniusgilde’ leest u waarom zij zo van betekenis is voor ons gilde. Ook zeer belangrijk voor ons gilde was de in 2012 overleden beschermheer mr.drs.C[as] de Quaij. Ook over hem kunt U lezen in de eregalerij. En dat geldt evenzeer voor het eveneens in 2012 overleden erelid, onze oud-hoofdman Antoon Vos. 
          
Een van de dingen die wij jaarlijks doen is het  organiseren  van activiteiten op de Beerse basisschool ‘Dr.Jan de Quaij’ om de leerlingen te vertellen over de rijke geschiedenis van ons gilde, ze te laten deelnemen aan het jeugdkoningschieten en natuurlijk ook om ze te interesseren voor een [jeugd]lidmaatschap. Een van onze jeugdleden is inmiddels landelijk jeugdkampioen kruisboogschieten ‘op de wip’.

Ten slotte:
* De teksten die U hier aantreft zijn geschreven/bewerkt door Rob Pennings en dat geldt ook voor de foto’s.
* Nelly Claassen, onze eerste vrouwelijke koning, is degene die deskundig en voortvarend heeft gezorgd dat deze site tot stand is gekomen. Zij is onze webmaster. Bladert U maar eens op Uw gemak door onze website. U zult verrast worden door de geschiedenis en de vitaliteit van het Beerse St.Anthoniusgilde.