Ereleden

Het St. Anthoniusgilde kent twee ereleden.
 
 
             
 
Oud-hoofdman Antoon Vos.
 
Toon is 46 jaar lid geweest, waarvan 10 jaar - van 1979 tot 1989 - hoofdman. Onder zijn leiding gaf het gilde een sterke ontwikkeling te zien, waardoor het aantal leden drastisch toenam en het gilde als vereniging weer meetelde. In 1977 werd hij koning. Op zijn koningsschild liet hij de tekst graveren:
"St. Anthonius Abt Gilde Beers.
In 1967 werd ik lid van het Gild.
In 1971 werd ik 13 deken,
de Gilde-Broeders hebben het gewild.
Ik heb er geschoten in het landschap schoonen kwam 18-6-1977 op Koningskroon.
Koning A. Vos Geb. 1930".
Na zijn aftreden als hoofdman is hij vanwege zijn verdiensten voor het gilde benoemd tot erelid. Momenten in zijn gildebestaan die diepe indruk op hem maakten waren het overlijden van de twee beschermheren, oud-premier Jan de Quay in 1985 en dit jaar diens zoon Cas, die hij samen met zijn voorganger Wim Keijzers in 1986 uitnodigde om het beschermheerschap op zich te nemen. Met alle twee had hij goed contact en beiden achtte hij hoog vanwege hun grote betrokkenheid bij het wel en wee van het gilde.
Een andere onvergetelijke gebeurtenis in zijn gildeleven was de opening van Madurodam in 1963 door mevrouw De Quay. Zij liet zich onder meer vergezellen door hoofdman Vos en de vendeliers van het gilde, die voor veel sfeer zorgden bij deze gebeurtenis.
Toon bleef ook na zijn terugtreden als hoofdman nog altijd actief betrokken bij wat er binnen het gilde gebeurde. Hij was trots op "zijn" gilde, trots op de drie generaties Vos die lid waren van het gilde en nog meer op zijn kleinzoon Rik, die in 2010 jeugdkoning werd.
 
Helaas is Toon op 16 november 2012 overleden. lees meer
  
 
            
 
Mevrouw Rombach-de Kievid.
 
Mevrouw Rombach-de Kievid maakte in 1972 een (nieuw) hoofdvaandel en bood dat op 20 januari 1973 officieel aan de toenmalige hoofdman van het gilde Wim Keijzers aan. Dat gebeurde tijdens een algemene ledenvergadering in café ‘De Overlaat’, in aanwezigheid van beschermheer professor Jan de Quaij, burgemeester Van den Braak en pastoor Van Roosmalen.
 
Na afloop van die vergadering werd het vaandel in de parochiekerk plechtig gewijd. Mevrouw Rombach-de Kievid werd bij die gelegenheid benoemd tot erelid van het gilde.
 
Op 23 februari 2013 vierde zij haar 40-jarig erelidmaatschapsjubileum. Ter gelegenheid daarvan bood zij het St. Anthoniusgilde een boom aan. lees meer.