Het ontstaan van het hoofdvaandel.

                  
                                                       
  
Het vaandel is een ontwerp van Bart van Elk uit Gassel. Het is mooi, maar ook ingewikkeld omdat er elementen en kleuren in zitten uit het familiewapen van de familie De Quaij.
 
Op een keer vertelde de heer Van Elk terloops aan mevrouw Rombach-de Kievid dat hij niemand kon vinden die het vaandel wilde maken, waarop zij zich spontaan aanbood om dit ‘project’, zoals ze het noemde, uit te voeren. Ze moest de geschikte stof vinden in de juiste kleuren, en de stof moest dun en licht zijn omdat je er mee moest kunnen vendelen, ook als het regende. Dat lukte. De vlag werd op de naaimachine gemaakt, maar de figuur van St.Anthonius en de woorden moesten met de hand worden geborduurd. Zij voegde er zelf 6 banen aan toe die de 6 eeuwen symboliseren dat het gilde bestaat. Zo’n 250 uur is ze er mee bezig geweest.
 
Het nieuwe vaandel werd op 20 januari 1973 aangeboden aan de toenmalige hoodman van het gilde Wim Keijzers, tijdens een algemene ledenvergadering in cafe "De Overlaat", in aanwezigheid van beschermheer professor Jan de Quay, burgemeester Van den Braak en pastoor Van Roosmalen. Na afloop van die vergadering werd het vaandel in de parochiekerk plechtig gewijd, en bij die gelegenheid werd mevrouw Rombach-de Kievid tot erelid van het gilde benoemd. "Maar", zoals ze bij de aanbieding zei: "het was een zalige technische klus en ik heb er met veel genoegen aan gewerkt, mede door het feit dat ik wist dat het voor een goed doel was, namelijk voor een groep die innig aan hun Gilde verknocht is en die het waard is”.
 
40-Jarig erelidmaatschap mevrouw Rombach-de Kievid
Op 23 februari 2013 werd mevrouw Rombach-de Kievid gehuldigd in verband met haar 40-jarig erelidmaatschap. Daarbij werd haar een geborduurde afbeelding van de heilige St. Anthonius aangeboden, die ze dankbaar in ontvangst nam om op haar sjerp als erelid te dragen.
In haar dankwoord memoreerde mevrouw Rombach-de Kievid nog even hoe het indertijd was gegaan waarna zij het gilde een boom aanbood.