Het bestuur

Bestuurswisseling bij het St. Anthoniusgilde
 
Tijdens de jaarvergadering van het gilde op 10 maart 2018 maakte Staande Deken Rien van Haren bekend dat hij, na 14 jaar, zijn functie als voorzitter van het gilde neerlegt. Hij vindt het tijd om plaats te maken voor een jongere garde.

Het bestuur droeg daarop twee (!) nieuwe bestuursleden voor om hem te vervangen, te weten Marco Vos en Tiny Strik. De ledenvergadering ging met algemene stemmen akkoord met deze voordracht. Het zijn dan ook geen onbekenden binnen het gilde.

Marco was lange tijd leider van de drumband en is nog steeds bestuurslid van de ‘Stichting 6 Eeuwen’, die nauw verbonden is met het gilde. Tiny is al vele jaren lid en was gildekoning in 2015. Hij brengt ruime bestuurservaring mee, opgedaan als penningmeester van voetbalvereniging HBV.

Marco Vos werd tijdens de vergadering voorgedragen en geaccepteerd als de nieuwe Staande deken en treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, Toon Vos, die van 1979 tot 1989 deze functie uitoefende.

In de prachtige tuin van de heer en mevrouw Van Hövell tot Westerflier werd vervolgens onderstaande groepsfoto gemaakt van het voltallige bestuur met de beschermheer.

                                           

De vernieuwde Gildeoverheid presenteert zich:.

V.l.n.r. bestuurslid ‘algemeen’ Tiny Strik, deken-schrijver Diane Hendriks, beschermheer Baron Frans van Hövell tot Westerflier, staande deken Marco Vos, bestuurslid technische zaken Gerard Claassen, deken-schatbewaarder Martien Vos en bestuurslid ‘algemeen’ Jan van Gaal.

Rob Pennings
                                     
 De personen die samen het gilde besturen:

                                                          
                                                                              Marco Vos
                                                                             Staande Deken

                                                   
                                          Diane Hendriks                                                 Martien Vos
                                         Deken-schrijver                                       Deken-schatbewaarder


                                                                
                                Jan van Gaal                                                                        Gerard Claassen
                          Bestuurslid algemeen                                                              Bestuurslid algemeen

 
                                                                        
                                                                                   Tiny Strik
                                                                          Bestuurslid algemeen