Koningschieten 22 juni 2014

Op 22 juni 2014, de dag van het koningschieten, is Baron Frans R.J. van Hövell tot Westerflier geïnstalleerd als beschermheer van het St.Anthoniusgilde. Hij is de opvolger van mr. drs. Cas de Quaij die deze functie vervulde vanaf 1986 tot aan zijn overlijden in 2012.

                                                           

                                            Baron Frans R.J. van Hövell tot Westerflier,

                      geflankeerd door zijn echtgenote en staande deken Rien van Haren.


Het St.Anthoniusgilde is de koning te rijk met de nieuwe beschermheer.

Beschermheer Van Hövell tot Westerflier is geen onbekende van het gilde. Hij is al een aantal jaren secretaris van de Stichting ‘6 eeuwen St.Anthoniusgilde’ en weet via die weg van de [gilde]hoed en de rand. Hij is ook een trouw deelnemer aan de jeu de boules wedstrijden die het gilde jaarlijks organiseert en bovendien is hij goed bekend met Beers, omdat hij woont op het landgoed de Ossenbroek, dat al sedert de 19e eeuw in het bezit van de familie is. 

De plechtige gildemis in de goedgevulde St.Lambertuskerk werd opgedragen door gildeheer pastoor Lamers. De leden van het gemengde kwaliteitskoor ‘Together’, gaven meteen met een door José Claassen geschreven gildelied, hun visitekaartje af. Het hoge niveau van hun muzikale begeleiding bleef gedurende de hele mis gehandhaafd en was een plezier om naar te luisteren. Nancy van Lanen las luid en duidelijk de eerste lezing voor en Nelly Claassen volgde later met een mooie en persoonlijke voorbede. Tijdens de dienst zegende pastoor Lamers de tekenen van waardigheid van de nieuwe beschermheer en ook het prachtige zilveren Keijzersschild, een geschenk van de familie Laham-Keijzers ter nagedachtenis aan hun [schoon]vader: de in 1984 overleden oud hoofdman Wim Keijzers.

                                                       

  Het schild van het Keijzers wisselschild en daarnaast een van de zes afbeeldingen op de zilveren keten;                                                        de beeltenis van Wim Keijzers zelf.

Aan het eind van de mis vond de installatieplechtigheid plaats. Het waren staande deken Rien van Haren en gildekoning Jan van Lanen die de installatieprocedure uitvoerden. De koning tooide de heer van Hövell tot Westerflier met de tekenen van zijn nieuwe functie: de sjerp, de zilveren ambtsketen en de gildehoed. Dat gebeurde nadat deze, in antwoord op de vragen van de staande deken, de belofte van trouw had afgelegd en had verklaard dat hij de functie van beschermheer, zoals hij zei, met genoegen aanvaardde. Het gilde is blij met de nieuwe beschermheer: een innemende en warme persoonlijkheid die dicht bij de mensen staat. Na de dienst werden de beschermheer en zijn echtgenote, gildeheer pastoor Lamers en het koningspaar Jan en Nancy van Lanen op het kerkplein overvendeld.


Op het gilde terrein vond vervolgens de receptie plaats en daarna, in ‘Crotos’, de lunch voor genodigden en gildeleden, zoals altijd in perfecte harmonie voorbereid en uitgevoerd door de dames Lies Claassen en Diny van den Berg, onder de bezielende leiding van Gerard Claassen. De staande deken huldigde vervolgens twee jubilarissen in verband met hun 25-jarig jubileum als gildebroeder: Rien Claassen en Rob Pennings. Aangezien hijzelf ook een kwart eeuw gildebroeder is, maar het niet voor de hand ligt dat je jezelf huldigt, liet hij dit met zichtbaar plezier over aan de beschermheer.


                                

  Rien Claassen en Antoinette               Hoffotograaf Rob Pennings            Staande Deken Rien van Haren

                                   zij allen worden gefeliciteerd met hun 25-jarig jubileum


Daarna  werden de beste Beerse kruisboogschutters vlak van dit moment gehuldigd. De eerste prijs ging naar Theo Philipsen, de tweede was voor Gerard Claassen en staande deken Rien van Haren won de derde prijs.

                                    

           De trotse Theo Philipsen                   Gerard Claassen wordt                       Rien van Haren 

                                                        gefeliciteerd door de beschermheer           is blij met zijn prijs

                                

                                                                     

                                                Harry Nabuurs met zijn jaarlijkse beker

                           

                                                                    

                     Nelly Claassen wordt in het zonnetje gezet omdat zij de website heeft ontworpen.


Het koningschieten, een zeer belangrijk onderdeel van die dag tenslotte, vond plaats op twee bomen: een voor de gildekoning en een voor de publiekskoning. 

De gildevogel sneuvelde als eerste. Noud Thelosen was met het 163steschot de gelukkige. Op de dag af 17 jaar na zijn eerste koningstitel en twee jaar na zijn vorige in 2012. Het keizerschap is nu binnen handbereik.

                                                             

                                             Het koningspaar 2014, Noud en Marjo Thelosen.


De publieksvogel was taaier; 267 schoten waren er nodig om die uit de boom te krijgen. En dat gebeurde door Ruben Vermeulen. Zijn partner Sylvana is de kleindochter van oud hoofdman Wim Keijzers aan wie het schild dat haar partner heeft gewonnen is opgedragen. En zo blijft dit dus toch in de familie. Hoewel: het is een wisselschild.

                                                                       

                                      Vendelier Rien Claassen overvendelt de twee koningsparen.

Voor meer foto's verwijzen wij u naar de fotogalerij.


Tekst en foto’s: R.P.