2013, Jan van Lanen

Op zaterdag 22 juni 2013 vond het jeu de boules plaats; op zondag daaraan volgend werd het koningschieten gehouden. Het was, behalve het weer dan, een gildedag ‘uit het boekje’.

De dag werd traditioneel begonnen met het ophalen van koning Noud Thelosen en zijn vrouw Marjo.
 
                                                       

                                                      Het gilde op weg naar het koningspaar.

Het koningsborreltje - tegen de kou- verhoogde de stemming, waarna het voltallige korps naar de kerk vertrok voor de plechtige gildemis, die werd gecelebreerd door pastoor Lamers. Deze refereerde in zijn preek, evenals later op de dag burgemeester Hillenaar van Cuijk dat deed, aan de schokkende gebeurtenis in Cuijk waar de voorafgaande donderdag in de vroege ochtend drie mensen omkwamen door een brand.

De voorlezingen in de kerk werden gedaan door Rien van Haren en Peter van Hoek. Veel indruk maakte het gebed dat Nelly Claassen voordroeg, muzikaal omlijst door het prachtig zingende gemengd koor ‘Together’. Vervolgens werd het dorp opnieuw getrakteerd op een ochtendconcert toen het gilde, voorafgegaan door het tamboerkorps, de tocht aanvaardde naar het gildeterrein ‘Crotos’. "Dat is pas een ‘wake up call” merkte een toeschouwer op, die verder overigens goed Beers sprak.

Direct na de feestelijke lunch werden de jubilarissen gehuldigd.
Arnold Claassen vierde, samen met zijn vrouw Gerda, het indrukwekkende feit dat hij vijftig jaar gildebroeder was. Hij kon terug kijken op een lange carrière bij het gilde, waarvan de meest aansprekende de functie van deken-schatbewaarder was.
Daarna was het de beurt aan Joop Derks die in aanwezigheid van zijn vrouw Leentje zijn 25-jarig lidmaatschap vierde. Hij bedankte het bestuur en vertelde dat hij het gilde, ook als rustend lid, nog steeds met belangstelling volgde.                                  
 
                                                             
 
 
De jubilarissen Arnold Claassen met echtgenote Gerda, en Joop Derks met echtgenote Leentje worden toegesproken door staande deken Rien van Haren.
 
Vervolgens werden de prijzen toegekend voor de winterkampioenschappen kruisboogschieten. Het ‘kersenklassement’ werd gewonnen door topschutter Harry Nabuurs. Winnaar van het winterkampioenschap werd Wim Broeren.De tweede prijs ging naar Rien van Haren en de derde prijs was voor Noud Thelosen. De talentvolle jonge schutter Niek Hendriks die op 9 september 2012 Nederlands Jeugdkampioen wipschieten werd, kreeg daarvoor een zilveren gilde herinneringsschild opgespeld.
 
Na deze ‘onderscheidingsregen’ toog het gilde naar buiten om de boom te planten die mevrouw Rombach- de Kievit, erelid, naaldkunstenares en maakster van het hoofdvaandel, het gilde aanbood.
 
                                               
                                                                                 
                     Mevrouw Rombach-de Kievid onthult met 4 paladijnen de door haar geschonken boom.

Ze had deze boom, een Ginkgo Biloba of Japanse notenboom, met veel zorg uitgezocht omdat deze o.a. symbool is voor hoop, liefde en een lang leven. Het was de lievelingsboom van de filosoof Goethe en mevrouw Rombach schonk deze boom uit erkentelijkheid voor de waardering die ze kreeg van het gilde in de vorm van haar erelidmaatschap.
 
Tenslotte kwam het hoogtepunt van de dag: het koningschieten. De wedstrijd, waaraan 26 mannen en vrouwen deelnamen, werd onderbroken door regen- en windvlagen, zonder dat dit overigens de resultaten merkbaar beïnvloedde. Integendeel, de nieuwe koning Jan van Lanen, ervaren en begenadigd schutter, werd gildekoning 2013 door met het 129ste schot de vogel naar beneden te halen. Hij verbeterde daarmee zijn prestatie uit 2004 toen hij voor de eerste keer - met het 271ste schot -  de koningstitel veroverde. 
            
                                                        
                                             
                           De nieuwe koning Jan van Lanen [tweede van links] en zijn vrouw koningin Nancy
                                        worden toegesproken door burgemeester Hillenaar van Cuijk.
 
Publiekskoningin werd Ina Philipsen die met 183 schoten de publieksvogel aan haar voeten deed belanden.

Op de zaterdag  voorafgaand aan het  koningschieten hadden zo’n 25 enthousiaste spelers zich gemeld voor de jeu de boules wedstrijden die het St.Antoniusgilde organiseerde. Het spel werd gespeeld in een gemoedelijke sfeer, maar wel op het scherp van de snede. De spelers waren door de deskundige jury, Riet van den Brand en Jan van Gestel, ingedeeld in twee poules. Na ruim vier uur spelen waren de winnaars bekend: Jan van Gaal won de eerste prijs, die bestond uit de zilveren Overlaatwisseltrofee, de tweede plaats was  voor zijn vrouw Jo.
 
                                                              
 
Voor meer foto's verwijzen wij u naar de fotogalerij.