Landgoed de Hiersenhof

Het landgoed "de Hiersenhof”
 
Dit prachtige landgoed met zijn landerijen en statige bomen, dat in de 18de eeuw ontwikkeld werd op een voormalig Kroondomein, is de plaats waar op 12 en 13 september 2009 het gilde- en dorpsfeest ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van beschermheer drs. Cas de Quay zich afspeelt.
 
                                                         
 
Het landgoed is sinds 1836 eigendom van de familie de Quay. Het werd in 1806 gekocht door Casparus de Kesschietre van Havre, toentertijd advocaatprocureur en burgemeester in Boxmeer. Hij was getrouwd met Maria Portmans. Het echtpaar kreeg een dochter, Catharine genaamd. Het romantische verhaal doet de ronde dat Rudolphus de Quay als jong officier deze 16-jarige dochter leert kennen als hij haar in 1830 vanuit het politiek en militair roerige België naar Boxmeer begeleidt. Ze trouwen in 1836 en Catharine krijgt "de Hiersenhof” als bruidsschat mee. Zo wordt Rudolphus de eerste de Quay die op "de Hiersenhof” komt te wonen. Hij overlijdt in 1865 en dan wordt Caspard, zijn oudste zoon, de eigenaar. Met zijn gezin brengt hij jaarlijks de zomermaanden op "de Hiersenhof” door en na zijn pensionering vestigt hij zich definitief in het door hem verbouwde buitenhuis. Na zijn overlijden in 1914 wonen zijn twee ongetrouwde dochters, Luce en Lot, in het door hun oudste broer Rudolphus geërfde familiehuis. Zij verhuizen in 1941 naar de Zusters in Groesbeek.De twee laatste oorlogsjaren woont de echtgenote van de latere Minister President, Jan de Quay, met haar acht kinderen op "de Hiersenhof”. Van 1945 tot 1962 wordt de Hiersenhof weer vakantiehuis. In 1962 vestigen Jan en Maria de Quay zich definitief op "de Hiersenhof”. Vanaf 1990 zijn hun zoon en schoondochter Cas de Quay en Cécile de Quay – van Wessem de gelukkige bewoners. Het is de 5de generatie de Quay op "de Hiersenhof”. 
 
 
                                                                          
 
In 1942 wordt op het landgoed, tijdens een zomerkamp, door het Brabants Studentengilde een Mariakapel gebouwd. Op 15 augustus, Maria ten Hemelopneming, vond de plechtige inwijding plaats. Toen de studenten dit kapelletje bouwden, samen met mensen uit Beers, was oud-premier de Quay gegijzeld door de Nazi’s. Een spannende tijd. In de kapel staat een stenen beeld van Maria met Jezus op haar arm, vervaardigd door Niels Steenbergen. Het kapelletje wordt dagelijks druk bezocht door mensen die er een kaarsje opsteken, bloemen brengen en even bidden. De inwijdingsdag, Maria Hemelvaart, wordt jaarlijks bij het kapelletje gevierd met gezang en gebed. Het Gilde, het Beerse kerkkoor, de buurt en vele gasten van de familie zingen en bidden dan bij Maria en blijven daarna nog gezellig samen in de tuin van de Hiersenhof - waar het dan altijd mooi weer is.
 
Reeds eerder werd in Beers een gildedag georganiseerd, namelijk in 1992, welke eveneens plaatsvond op het landgoed "de Hiersenhof".