Landjuweel Soest, 3 sep 2017


                                             

Het Groot Gaesbeeker Gilde uit Soest organiseert in 2017 haar tweede Landjuweel. Een landjuweel is een federatieve Gildedag van een grootsere opzet dan de reguliere Kringgildedagen en Vrije Gildedagen, waarbij ook burgers en gilden van andere federaties worden betrokken. Een dergelijk evenement wordt slechts eens in de 7 tot 8 jaar georganiseerd en verdeeld over de 6 Kringen waaruit de NBFS bestaat.

De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) bestaat uit de volgende Kringen (regiogericht):
- Kring van Schuttersgilden Het Land van Cuijk opgericht 1933
- Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland opgericht 1935
- Bond van Schuttersgilden Gildekring Maasland opgericht 1935
- Kring van Schuttersgilden Het Kwartier van Oirschot opgericht 1935
- Bond van Schuttersgilden Kring Peelland opgericht 1935
- Kring van schuttersgilden Baronie en Markiezaat opgericht 1977

Het eerste landjuweel vond plaats in Vught.
12-06-1949 : 1e Landjuweel op kasteel Maurick te Vught. Organisatie: ?
04-06-1950 : 2e Landjuweel te Boxmeer, Heilig Bloedsgilde
12-08-1951 : 3e Landjuweel te Oirschot. St.Sebastiaangilde
08-06-1952 : 4e Landjuweel te Tilburg, St.-Dionysiusgilde
1953 : 5e Landjuweel niet doorgegaan i.v.m. watersnoodramp
26-06-1955 : 6e Landjuweel te Eindhoven, de tien Eindhovense gilden.
02-08-1959 : 7e Landjuweel te Tilburg, gilden St. Joris en St. Dionysius
25-06-1961 : 8e Landjuweel te Helmond, St.-Catharina en Cloveniersgilde
17-06-1962 : 9e Landjuweel te Eindhoven, St.-Jorisgilde Stratum
14-07-1963 : 10e Landjuweel te Oirschot, O.L.Vrouwegilde
20-06-1971 : 11e Landjuweel te Tilburg, de drie Tilburgse gilden
17-09-1972 : 12e Landjuweel te Gemert, de twee Gemertse gilden
01-06-1975 : 13e Landjuweel te Boxmeer, Heilig Bloedgilde
24-08-1980 : 14e Landjuweel te Oirschot, de vier Oirschotse gilden
06-09-1987 : 15e Landjuweel te Soest, Groot-Gaesbeeker-St.-Agathagilde
27-06-1993 : 16e Landjuweel te Etten-Leur, St.-Hubertusgilde Leur
17-06-2001 : 17e Landjuweel te Helmond, St.-Catharinagilde
07-09-2008 : 18e Landjuweel te Moergestel, de vijf Oisterwijkse gilden
03-09-2017 : 19e Landjuweel te Soest bij Groot Gaesbeekergilde.

Hoogtepunt van het Landjuweel in Soest is de Brabantse Gildedag op zondag 3 september. Op de slotdag van het Landjuweel komen bijna alle schuttersgilden en schutterijen bij elkaar. Met naar schatting rond de 120 schuttersgilden uit Brabant, maar ook enkelen uit Gelderland en Limburg, zal het een ontmoetingsdag worden voor alle deelnemende gilden en schutterijen. Daarnaast geeft deze Gildedag een presentatie weer van hetgeen de gildes in deze moderne tijd te bieden hebben.

U kunt de foto's aanschouwen in de fotogalerij.