2015, Tiny Strik

Op zondag 21 juni 2015 hield het St. Anthoniusgilde haar jaarlijkse zomerteerdag met aansluitend het Koningschieten. Een traditie waarbij, door het afschieten van de vogel, bepaald wordt wie zich voor het komende jaar Koning of Koningin noemen mag.

Op deze dag werd er ook gestreden om het zilveren Wim Keijzersschild, een geschenk van de familie Laham-Keijzers aan het St. Anthoniusgilde als eerbetoon aan hun vader die hoofdman was van het St. Anthoniusgilde. Degene die dit schild voor een jaar in ontvangst mag nemen, mag zich Publiekskoning noemen.


                                                      


Om twee uur kon het Koningschieten beginnen. Dat het een spannende middag zou worden, was zeker. Immers, de huidige koning, Noud Thelosen, zou zijn gildecarrière kunnen bekronen met het Keizerschap. Hij moest dan natuurlijk wel voor de derde keer (binnen vijf jaar) de vogel neerhalen.

Er werd geschoten op twee bomen: een voor de gildekoning en een voor de publiekskoning. Verrassend genoeg sneuvelde de publieksvogel als eerste. Het was Sjall al Laham die, bij het 145e schot, de vogel neerhaalde. Hij mag zich hiermee Publiekskoning 2015 van het St. Anthoniusgilde Beers noemen. Vermeldenswaardig is dat Sjall al Laham, samen met echtgenote Gertie-Laham-Keijzers, het zilveren Wim Keijzersschild in 2014 aan het St. Anthoniusgilde heeft geschonken. Aan hem de welverdiende eer dit schild later op de dag in ontvangst te mogen nemen.


                                                           

                                                                                                 Publiekskoning Sjall al Laham en zijn

                 Publiekskoning Sjall al Laham in actie                        echtgenote, Gertie Laham-Keijzers

                                                                                           

De gildevogel voor de gekostumeerde leden was halsstarriger. En dat was natuurlijk reden voor de publieksschutters om hierop te reageren: "'t Is stil, aan de overkant, 't is stil, aan de overkant...". Maar, dat verhoogde de sfeer nog meer. En uiteindelijk, bij het 240e schot, was het Tiny Strik die het verlossende schot loste. En hiermee mag hij zich Koning van het St. Anthoniusgilde 2015 noemen. Helaas voor Noud Thelosen, deze kans op het Keizerschap werd hem hiermee ontnomen. Hij mag volgend jaar weer een poging doen.


                                                         


                      Gildekoning Tiny Strik wordt gefeliciteerd                   Het Koningspaar 2015,                                                     door zijn partner, Nelly Claassen                      Tiny Strik en Nelly Claassen


Aansluitend werden aan Koning Tiny Strik en zijn partner Nelly Claassen de versierselen overgedragen voor het Koningschap. Aan Publiekskoning Sjallal Laham werd eveneens het zilveren Wim Keijzersschild overhandigd, gelijktijdig met een aandenken hieraan. Immers, ondanks dat zij het zelf geschonken hebben, het Wim Keijzersschild is en blijft een wisselschild...


                                                                   


Een uitgebreid verslag leest u hier.


Voor meer foto's verwijzen wij u naar de fotogalerij.