2016, Rien van Haren

Koningschieten, 19 juni 2016

Het kan niet op bij Rien van Haren, al vele jaren Staande Deken van het St. Anthoniusgilde. In 2016 werd hij Koninklijk onderscheiden én verwierf hij de eretitel van Gildekoning.

                                                

     Koninklijke Onderscheiding 26 april 2016                                Koning 19 juni 2016  

Voor het jaarlijkse Koningschieten op 19 juni 2016 was het een mooie dag; droog en af en toe een mooi zonnetje. De dag begon met het gebruikelijke gilderitueel, het ophalen van de ‘regerende’ koning Tiny en zijn charmante koningin Nelly. Zij ontvingen het gilde met hun bekende Brabantse gastvrijheid: een  klein borreltje om in de stemming te komen en vers krentenbrood.

                                                              

                                                                                
                            

Daarna de gildemis, het openingswoord van de Staande Deken, de lezing van de koning, een - zoals ieder jaar-, persoonlijke voorbede van koningin Nelly en een actuele preek van pastoor Lamers. Het succesvolle dameskoor ‘Together’, zoals altijd begeleid door gitaren en op de achtergrond het sonore geluid van de mannenstemmen, zong ook dit jaar de sterren van de gildehemel.


Het schieten vond plaats op 2 bomen: de Publieksboom en de Gildeboom. Het publiek schoot als eerste de vogel naar beneden. Corina van den Durpel was degene die dat met een scherp oog, een vaste hand en natuurlijk het beetje geluk dat daar bij hoort, voor elkaar kreeg. Zij liet bij het 156ste schot de resten van de vogel landen. 

                                           

                                        
 
                                                               Publiekskoningin 2016 Corina van den Durpel krijgt het zilveren
                                                                      Keijzersschild omgehangen door de schenker: Laham

  

Vervolgens was het de beurt aan de geüniformeerde leden van het gilde. Spannend was het vooral voor Noud Thelosen. Als hij zich koning zou schieten zou hij de nieuwe keizer van het gilde worden. Maar het lot én Rien van Haren beslisten anders. De laatste haalde met het 234ste schot de vogel uit de boom.’Twee keer ben ik Gemeentekoning geworden, maar de koningstitel van ons gilde is altijd mijn grootste wens geweest. En die is nu vervuld’, zo zei hij na afloop.

                                                      

Koning Tiny draagt de eretributen over aan de nieuwe Koning                                                      Gilde koning 2016 Rien van Haren en zijn koningin Kitty


                                  

Na afloop stond onze vendelier Rien Claassen, zoals elk jaar opnieuw, gereed om het Koningspaar en de Publiekskoning(in) te overvendelen. Een taak die hij telkens weer met verve vervuld.

Voor meer foto's kijkt u in onze Fotogalerij.

Rob Pennings