Koningschieten, 25 juni 2017

Koningschieten 2017

Op zondag 25 juni 2017 vond het jaarlijkse koningschieten plaats. Altijd weer een spannende dag voor de gildebroeders en -zusters, want aan wie zou deze keer de eer te beurt vallen om zich een jaar lang Koning of Koningin te mogen noemen?

De dag begon met de jaarlijkse gildemis. Staande Deken en tevens Koning Rien van Haren opende de dienst met een mooi woord van welkom aan alle aanwezigen, Diane Hendriks, dekenschrijfster van het gilde, verwoordde op mooie wijze de eerste lezing, pastoor Lamers vertelde een mooie preek en gildezuster Nelly Claassen bracht mooie, persoonlijke voorbeden. Het succesvolle dameskoor ‘Together’, zoals altijd begeleid door gitaren en op de achtergrond het sonore geluid van de mannenstemmen, zong ook dit jaar de sterren van de gildehemel.
 
                                                   

Na afloop van de dienst toog het gilde naar het gildegebouw "Crotos", waar de dames en heren van de catering onder leiding van Gerard Claassen, zoals elk jaar weer, voor een geweldig verzorgde koffietafel hadden gezorgd. Dit bleek ook wel uit een persoonlijk schrijven van ons erelid, mevrouw Rombach. Zij verwoordde op voortreffelijke wijze de tomeloze inzet van, met name, de dames van de catering. En daarvoor werden Lies Claassen-Langeveld en Diny van den Berg-Kersten verheven tot "eredames van de catering" en werden zij onderscheiden met een persoonlijke speld met daarop het logo van het St. Anthoniusgilde.

                       

Er werd afscheid genomen van deken-schrijfster Marian Danen. Na verschillende jaren deze taak voortreffelijk te hebben uitgevoerd, maakte zij plaats voor een nieuwe deken-schrijfster.  En ook Marian mocht hiervoor een onderscheiding in ontvangst nemen.

Niet alleen van de deken-schrijver, ook van bestuurslid Rob Pennings werd afscheid genomen. Rob is jarenlang de pr-man en fotograaf van het St. Anthoniusgilde geweest. Een taak die, zeker qua uren, erg omvangrijk is. Rob, nogmaals hartelijk bedankt voor je enorme, tijdrovende inzet.

                                                

Daarna werd de uitslag van het kruisboogschieten vlak bekendgemaakt. Respectievelijk Harry Nabuurs, Gerard Claassen en Rien van Haren mochten de eerste, tweede en derde prijs in ontvangst nemen.

                    

Vervolgens begaven de gildebroeders en -zusters zich naar buiten om de schietbomen te bevrijden. Maar dat gebeurde niet, voordat de schutsboom met daaraan bevestigd zeven kogelvangers, aan het gilde gepresenteerd werd. Burgemeester Wim Hillenaar bedankte met name Gerard Claassen die de algehele leiding heeft gehad over het rechtzetten van de schutsboom en het vernieuwen van de kogelvangers. Er zijn heel veel manuren in de nieuwe schutsboom gestoken maar er staat dan ook een schutsboom met zeven kogelvangers waar het gilde zeker trots op mag zijn!

                        

Om twee uur kon het schieten een aanvang nemen. Het schieten vond plaats op twee bomen: de publieksboom en de gildeboom. En na een spannende strijd was het uiteindelijk gildebroeder Bert Claassen die de vogel naar beneden schoot. Hij mag zich het komende jaar Koning van het St. Anthoniusgilde noemen.

                            

Bij de publieksboom was het eveneens een gezellige wedstrijd. Het was gildezuster Gerda Loeffen-Vos die hier de vogel naar beneden schoot.  Gertie Laham-Keijzers, dochter van wijlen hoofdman Wim Keijzers, mocht het door haar en haar echtgenoot geschonken Wim Keijzersschild bij onze gildezuster omhangen.
  
                                                        

Voor de overige foto's kijkt u in onze fotogalerij.