2018, Rien Claassen

Koningschieten, 24 juni 2018

 

Het Koningsschieten op 24 juni verliep volgens het bekende patroon; verzamelen bij ‘Het Wapen van Beers’ voor een kopje koffie en daarna een flinke wandeling.

Klaar voor een mooie en sportieve koningsdag: keizer Piet Vergeest, Rien van Haren en zilverdrager Jo van Gaal.

                     

Het gilde werd muzikaal vooraf gegaan door onze tamboers,  naar ‘de molen’, net buiten het dorp, waar het koningspaar woont.

                                                                  

 

                                                                         Het gilde vanuit de molen gezien. 

Een prachtig monumentaal gebouw waar we werden onthaald op een klein ‘neutje’ om de vermoeidheid van de wandeling te verdrijven en heerlijk krentenbrood. Daarna op weg naar de kerk waarbij we eerst de genodigden, in dit geval de beschermheer en echtgenote, ophaalden.

De pastoor hield - zoals ieder jaar -  een betrokken en actuele preek tijdens deze gildemis, die ook nu weer muzikaal werd omlijst door het inmiddels onmisbare zangkoor ´Together. Rien van Haren - voor de laatste keer in functie als Staande Deken -  en het Koningspaar hielden de lezingen. Na afloop werden de autoriteiten overvendeld door vendelier Rien Claassen en daarna trok het gilde naar schutterskwartier  ‘Crotos’, ook nu weer muzikaal voorafgegaan door ons tamboerkorps dat goed op dreef was.

                    
                        

                            Het overvendelen van de autoriteiten


Tijdens de lunch  beschreef beschermheer Frans baron van H
övell tot Westerflier in warme bewoordingen de verdiensten van de scheidende Staande Deken Rien van Haren die na 14 jaar plaats maakt voor een jongere garde. ‘We moeten verjongen om te kunnen vernieuwen zo was zijn boodschap. ‘Doen we dat niet, dan is er een grote kans dat ons gilde uitsterft’.

                                                                                   

                                            De beschermheer dankt de scheidende Staande Deken voor zijn inzet
                                                            gedurende de 14 jaar dat hij die functie uitoefende,

Bij de uitreiking van de prijzen van de wintercompetitie ‘kruisboogschieten vlak’, werden winnaars gehuldigd te weten : Harry Nabuurs ,Gerard Claassen,Haren, Rien Claassen  en Rien van Haren.
Veel lof ook dit jaar weer voor de mensen die, traditiegetrouw de lunch verzorgden, te weten Lies Claassen, Ina Flipsen  en Peter van de Berg onder leiding van beheerder Gerard Claassen.

                    
         Van links naar rechts: Lies Claassen, Diny van den Berg en Ina Philipsen

Bij het koningsschieten dat daarna plaatsvond werd de Publiekskoning, die in dit geval een koningin bleek te zijn, als eerste bekend: Kitty van Haren werd Publiekskoningin 2018.

                                              

                                                       Publiekskoningin 2018 Kitty van Haren           

Zij kreeg na afloop het  schitterende zilveren ‘Keijzersschild’ omgehangen door Bep Josemanders, de dochter van de naamgever van dit schild.

                                              

                                                                     Gildekoning 2018 Rien Claassen,

                                                          ook al Gildekoning in 2000 en 2011

       en bovendien Gemeentekoning, schoot zichzelf tot Gildekoning 2018 van het St.Anthoniusgilde.

                                     

       Felicitaties van de beschermheer voor de Gildekoning Rien Claassen en zijn koningin Antoinette.

 De overige foto's vindt u in de fotogalerij.