Hoofdvaandel

Het hoofdvaandel is in het najaar van 1972 ontworpen door de heer D.L. van Elk (1906-1977), beschermheer van het St. Jansgilde te Gassel. Het is uitgevoerd door mevrouw J.E.H. Rombach-de Kievid en aan het gilde uitgereikt op 20 januari 1973.

                                                             
 
Het hoofdvaandel van het St. Anthoniusgilde is opgebouwd uit drie hoofdelementen en drie bijfiguren.
 
De hoofdelementen zijn:
a. de vlag van de (voormalige) gemeente eers, zijnde een blauw veld met daarop een geel, staand kruis met een geel
    vierkant rond het kruispunt;
b. de buitenrand, waarvan de groene banden en de vier lindebladen (op de hoeken) zijn ontleend aan het wapen van de
    familie De Quay, de voornaamste ingezetenen en "heren" van Beers. Het wapen van de familie De Quay bestond uit
    een groene balk met daaronder een groen lindeblad op een witte ondergrond;
c. het medaillon met:
    * de afbeelding van de Schutspatroon van het St. Anthoniusgilde als woestijnheilige;
    * de groen-witte rand, de kleuren van het St. Anthoniusgilde, wat toevallig prachtig uitkomt met de kleuren van het
       wapen van de familie De Quay en
    * het vlammend schuinkruis (rood), symbool van de "vurige" verleidingen waaraan St. Anthonius werd blootgesteld.
 
De bijfiguren zijn:
a. de vier lindebladeren;
b. de Tau-kruk, (de min of meer T-vormige groene figuur bovenaan), na het varken het voornaamste symbool van St.
    Anthonius en
c. de Merlet, een heraldische benaming voor het "kuiken" van het Land van Cuijk als streek-embleem.
 
De kleuren zijn:
blauw: korenblauw                        heraldisch:  azuur
geel:    goud-geel                                   "      :  goud
groen:  biljartlaken-groen                      "      :  sinopel
rood:    vuurrood                                    "      :  keel
 
De figuren in het medaillon hebben natuurlijke kleuren.