Wim Keijzersschild

Het Wim Keijzersschild

      

Het zilveren Wim Keijzersschild werd in 2014 aan het gilde geschonken door de familie  Laham-Keijzers uit Vianen. Gertie Laham-Keijzers is de dochter van Wim Keijzers,  die hoofdman was van het St. Anthoniusgilde. Het schild is een eerbetoon aan haar vader. Het wisselschild, in de vorm van een 35 centimeter brede papegaai, hangend aan een keten, zal jaarlijks worden uitgereikt aan degene die bij het Koningschieten de Publieksprijs wint.
Wim Keijzers was een gildebroeder in hart en nieren. Hij was zeer actief en gaf les in trommelen en vendelzwaaien. In 1951 werd hij lid van het gilde en in 1960 trad hij toe tot de gilde-overheid. In 1967 werd hij hoofdman, een functie die hij met veel succes  bekleedde tot hij ziek werd. In 1979 droeg hij zijn functie over aan Antoon Vos, deed zelf een stapje terug  en nam de plaats in van vice-hoofdman. In 1981 werd hij gildekoning. Op zijn koningsschild liet hij de tekst graveren:”Na 30 jaar lid te zijn geweest van het St. Anthoniusgilde te Beers, werd ik na 199 schoten voor de eerste keer Koning”.
Hij overleed op 8 februari 1984, op 63-jarige leeftijd. Wim Keijzers  was een gewaardeerd  gildebroeder.


                                                 


Het schild is ontworpen door de bekende Mookse goud- en zilversmid Marc de Roeper. Samen met Gertie Laham- Keijzers gaf de kunstenaar het prachtige ontwerp gestalte. Zo zijn er op de keten van het  ruim 600 gram zware schild 6 afbeeldingen aangebracht, te weten: die van het uit 7 bestaande personen gezin Keijzers, de beeltenis van Wim Keijzers zelf, een herberg die het huis van de familie weergeeft, van een schildwacht die zijn functie als conciërge verbeeldt en van een populier die het beroep van zijn vader als klompenmaker uitdrukt.

Dit schild is een waardevolle aanvulling op de toch al zo mooie verzameling konings- en keizersschilden van het St. Antoniusgilde. En voor degenen bij wie de begerigheid nu toeslaat: dit wisselschild is opgeslagen in een kolossale bankkluis.

Tekst:R.P.