Nationale inventaris immaterie

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is een lijst van erkende, waardevol geachte Nederlandse tradities. De lijst wordt opgesteld door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.

Sinds november 2013 staan ook de tradities van de Noord-Brabantse Schuttersgilden op de lijst van het Nationaal Immaterieel Erfgoed. Daarmee is het voortbestaan van de schutterstradities verzekerd.  De vereniging die een traditie voordraagt voor de lijst, neemt de bescherming van de traditie op zich. In het geval van de schuttersgilden is dat de Federatie van Schuttersgilden in Noord-Brabant.

                                                                  

Koningschieten

De schuttersgilden zijn vooral bekend van het jaarlijkse koningschieten, een feestelijk evenement met veel pracht en praal. Hoe de schutterswedstrijd verloopt, verschilt per regio en plaats. Aan het eind van de wedstrijd levert de oude koning zijn versierselen in en die worden met veel ceremonieel overgedragen aan de winnaar van de wedstrijd, de nieuwe schutterskoning.

Traditie

Schuttersgilden zijn gekleurd door tradities. Het vendelzwaaien en het trommelen in kostuum zijn het meest zichtbaar. Dat gebeurt bij feestelijke gelegenheden, maar ook bij begrafenissen waarbij met gilde-eer afscheid wordt genomen van een overleden lid.

De tradities van de Noord-Brabantse Schuttersgilden zijn de negende Brabantse traditie op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Op de lijst staan sinds kort ook Koningsdag (27 april 2014) en Allerzielen (2 november). Verder staan er onder meer verschillende bloemencorso's op, de ambachten van molenaar en klompenmaker en traditionele feesten als Sint-Maarten en Driekoningen.