Home

Overlijden gildebroeder Harrie Derks
 
Vrijdagavond, 20 maart jl, is onze gildebroeder Harrie Derks overleden.
Harrie was de laatste jaren een rustend lid, al was dat in zijn actieve periode als gildebroeder wel anders. Hij was de man die in de gilde-optochten voorop reed op zijn paard als Standaardruiter. Hij deed dat erg enthousiast en met volle overtuiging en zodoende waren aan het einde van de gilde-optochten, het paard én Harrie bezweet.
 
Zijn paarden waren zijn grootste hobby en hij was dan ook vaak te vinden op het paardenterrein aan de Graafsedijk. En als er dan iets te doen was op het gildeterrein, kwam Harrie altijd even kijken en een praatje maken.
 

Wij wensen zijn vriendin en verdere familie erg veel sterkte.

 

    

                  Koningspaar 

         Tonny & Conny Claassen 

               


Mariaviering, 18 augustus 2019


 


 

              


   
Welkom op de website van het
St. Anthoniusgilde Beers.
 

Mijn naam is Marco Vos en sinds maart 2018 heb ik de rol van Staande Deken overgenomen van Rien van Haren.

Sinds mijn jeugd ben ik al bij het gilde van Beers betrokken. Mijn vader, Toon Vos, was in die tijd voorzitter en ik werd regelmatig gevraagd om het schild van het gilde te dragen tijdens gildedagen of in Beers met het Koningschieten. Later ben ik ook diverse malen mee geweest met het gilde als slagwerker. In het begin op de "kleine trom” omdat de gildetrom nog te zwaar was, later met de gildetrom. Op 16 jarige leeftijd ben ik met het geweer gaan schieten met enkele leeftijdsgenoten. We namen onder andere deel aan diverse schietwedstrijden op gildedagen, met vaak mooie successen. Een paar jaar na de oprichting van de drumband ben ik begonnen als instructeur voor een groep enthousiaste gildebroeders en - zusters.

Heel typerend voor het gilde vind ik de hechte groep van mensen die samen de vereniging dragen en voor wie broederschap heel hoog in het vaandel staat. Dat is voor mij persoonlijk ook de drijfveer om lid te zijn van het gilde. Het woordje "broederschap” doet vermoeden dat het alleen heren betreft, maar binnen ons gilde is dit "broederschap” ook van toepassing op de dames van het gilde met wie we hier één team vormen. Ik ervaar het dan ook als een voorrecht om nu de rol van voorzitter te mogen vervullen met dit gilde en team.

 Ik wil u graag nog iets meer vertellen over het Beerse gilde. Dat kunt u hier verder lezen.

Ik wens U veel kijk- en leesplezier en hoop U ook ‘in het echt’ te mogen ontmoeten bij een van onze gilde activiteiten. U vindt de aankondigingen daarvan op deze site.


Met vriendelijke gildegroet,
Marco Vos,
Staande Deken


        
  

         
 

               

     

Beschermheer Baron Frans van Hövell tot Westerflier

   

   

Wim Keijzersschild

   

Hoofdvaandel


      Heilige St. Anthonius

    

          Jaarprogramma 2020